سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز راعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیند، دانشگاه
فرهاد شهرکی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
محمد خرم – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده:

برای افزایش راندمان مصرف انرژی و کاهش اتلاف های حرارتی در صنایع مختلف، چندین روش وجود دارد که بهترین آنها فناوری پینچ می باشد که امروزه کاربرد وسیعی پیدا نموده است. اما در سیستم های تولید و مصرف توان قابل استفاده نمی باشد و باید از یک ابزار جانبی برای تقویت آن استفاده نمود. روش تحلیل اکسرژی نیز روش دیگری برای تحلیل حرارتی واحد های صنعتی بوده و به خوبی قادر است منابع اتلاف را در یک سیکل ترمودینامیکی شناسایی کند. اما هیچ گونه راه حل عملی برای کاهش اتلافات ارائه نمی نماید، در نتیجه می توان به اهمیت روش های ترکیبی پینچ و اکسرژی پی برد. در تحقیق حاضر، کاربرد تحلیل ترکیبی پینچ و اکسرژی در بهینه سازی مصرف انرژی، دریک سیستم تبرید بررسی شده است. در سیستم های تبرید، هدف اصلی به حداقل رساندن میزان کار محوری مصرفی است. قرار گرفتن سطح سرما ساز ۴۰ – درجه سانتی گراد به جای سطح سرماساز ۲۰ – درجه سانتی گراد در سیستم تبرید، به منظور کاهش اتلاف اکسرژی پیشنهاد می گردد. اصلاح سیکل تبرید باعث شد تا ۲۰ % اتلاف اکسرژی کاهش یافته که این مقدار، معادل کاهش کار محوری به میزان ۵/۴۹۲مگاوات در سیستم تبرید می باشد. کاهش این میزان کار محوری با استفاده از اصلاح سیکل تبرید، سبب گردید مصرف سوخت،(Fuel Gas)به میزان۲۴/۳۸گیگاژول بر ساعت، کاهش یافته که عایدات بدست آمده این مقدار صرفه جویی برابر ۱۱۷۴۵۳۴ دلار در سال میباشد.لازم به ذکر است که انجام هرگونه کار اصلاحی بر روی یک سیستم حرارتی، با انجام تغییرات و همچنین نصب یکسری سطوح تبادل حرارتی جدید در آن سیستم امکان پذیر است.