سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز جباری – شرکت سهامی باتریسازی نیرو ایران

چکیده:

هیچ یک از اعمال انسانی و دنیایی ، بازدهی صد درصد ندارد . از این روست که استفادة بهینه و ممانعت از هدر رفتن امکانات ، یک بحث اولیه و اساسی است . این موضوع آنگاه مهم و جدی تر می شود که کار مایه انجام هر عملی ، یعنی انرژی ، مورد بحث و مد نظر باشد . به جرأت می توان مدعی شد که با توجه به محدودیتهای موجود در منابع انرژی و اهمیت هزینه های انرژی در قیمت تمام شده محصولات ، وجود پتانسیل بالای صرفه جویی ، لزوم کاهش قیمت تمام شده محصولات به منظور افزایش توان رقابتی ، ، لزوم کنترل و کاهش هزینه ها در بخش انرژی در حوزة مـــدیریت دارایی و هزینه ها و … اعمال مدیریت مصرف انرژی را امری اجتناب ناپذیرو دائمی کرده است . در این مقاله به نحوه انجام پروژه های اجرا شده در این شرکت که صرفه جوئی یکهزار و سیصد میلیون ریالی را درسال ۱۳۸۳ در برداشته است ( این میزان صرفه جوئی در مقایسه فیشهای برق سال ۸۲ و ۸۳ کاملا مشهود می باشد ) اشاره گردیده و خلاصــه ای از پروژه های اجرا شده آن در
سال های گذشته ( بخصوص سال ) ۱۳۸۳ و برنامه های آتی مدیریت انرژی در سه قالب تقریبا بی هزینه، کم هزینه و پر هزینه که در زمینه های مدیریت بار ، روشنائی و گرمایش و سرمایش بیان گردیده است . علل اهمیت پرداخـتن به مدیریت انرژی در شرکت باتریسازی نیرو :
-۱ بالا بودن میزان مصرف انرژی در مجموعه صنایع تحت پوشش شرکت
-۲ اهمیت هزینه های انرژی در قیــــمت تمام شده محصولات
-۳ وجود ظرفیت بالای صرفه جویی در مجموعه
-۴ لزوم کاهش قیمت تمام شده محصولات جهت بالابردن توان رقابتی
-۵ وجود توانایی های بالای فردی و علمی