سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسن پنجه شاهی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
آبتین عطایی – دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

افزایش روزافزون قیمت سوخت، کاهش منابع سوخت فسیلی و لزوم کنترل آلودگی محیط زیست اهمیت بازیافت بهینه انرژی حرارتی و جلوگیری از اتلاف آن را در صنایع مختلف، نشان می دهد . طی بیست سال اخیر، تـکنولوژی پینچ به عنوان ابزاری کارآمد جهت بازیابی انـرژی هـای هـدررفته، انتـقال بهـینه انـرژی از جریان های گرم به سرد و کاهش تقاضای سرویس های جانبی شناخته شده است . در پژوهش حاضر، با استفاده از این تکنولوژی به اصلاح فرآیند تولید فرمالین در یکی ار کارخانه های تولیدکننده فرمالین کشور، جهت افزایش بازیافت حرارت و تأمین بخار فرآیندی مورد نیاز آن پرداخته و در نهایت فرآین د تولید فرمالین را طوری اصلاح خواهیم کرد که بتواند علاوه بر تأمین کل نیاز بخار خود، مقداری بخار مازاد قابل مصرف در سایر قسمت های کارخانه، را تولید نماید