سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد خوشحال – موسسه تحقیقات فنی و مهندسی وزارت جهاد کشاورزی
سعید مینایی – مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مسایل و مشکلات خشک کن های سنتی شلتوک و ایرادهای اساسی وارد بر آنها سال هاست که ذهن محققین ایرانی، کارخانه داران شالی کوبی و همچنین کشاورزان را به خود مشغول کرده است . از جمله مهمترین اشکالات وارد بر مکانیزم خشک کن های سنتی که افزایش مصرف انرژی از تبعات آن به شمار می رود، عبارت است از : ١ـ ضخامت بیش از حد لایة شلتوک، ٢ـ م شعل های نفتی با راندمان پایین، ٣ـ ع دم دقت در کنترل دما و ٤ـ بدنة فلزی دارای اتلاف انرژی حرارتی . در این تحقیق، خشک کن شلتوک جدیدی معرفی شده که طراحی و ساخت این دستگاه برای اولین بار، با هدف غلبه بر مشکلات خشک کن های سنتی شلتوک صورت گرفته است . جایگزینی ای ن خشک کن به جای دستگاه های سنتی، سبب %٣١ کاهش مصرف انرژی، %١٨ کاهش مصرف ویژة سوخت، %٥٧ کاهش زمان خشکاندن و بیش از %٢٩ کاهش ضایعات ( برنج خرد شده ) می گردد