سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مهرورزان – شرکت کویر تایر
بهمن ناصح – شرکت کویر تایر
عبدالرشید حسنی – شرکت کویر تایر

چکیده:

به منظور دستیابی به روشها و راهکارهای مناسب اجرای جهت بهبود کارآیی انرژی در صنعت لاستیک پس از برر سی وشناخت فرایندهای مختلف این صنعت از میان ۱۰ کارخانه فعال یک کارخانه جهت انجام ممیزی انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است . سپس بر مبنای نتایج حاصل شده از اندازه گیریها راهکارهایی جهت کاهش تلفات افزایش راندمان و بهینه سازی مصرف در هر قسمت به مرحله اجراء در امده و مجددا اندازه گیریها تکرار گردیده و انرژی مصرفی به ازاء واحد محصول در بخشهای مختلف تعیین شده است . نتایج حاصله نشان می دهد مصرف برق سالیانه MWH 2350و مصرف مازوت سالیانهM3 900 کاهش یافته است.