سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرضا بیات – شرکت مهندسی قدس نیرو
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی محمدیان – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درخواست انر ژی الکتریکی از یک واحد نیروگاهی در طول سال، روز و براساس ساعت متغییر است حتی دروضعیت ثابت بودن درخواست انرژی الکتریکی بر اساس بار – پایه دبی مورد نیاز یک فن یا یک پمپ بر حسب تغییراتشرایط محیطی و خواص سوخت تغییر می کند. براساس این شرایط متغییر، یک سیستم کنترل پیوسته برای تنظیم دبی فن ها و پمپ ها مورد نیاز است. افزایش قیمت سوخت توجه هر واحد نیروگاهی را به راه حل مؤثر جهت تبدیل بیشترین سهم انرژی سوخت به انرژی الکتریکیKWH)جلب می کند. در یک نیروگاه حرارتی بطور معمول ۵ الی ۸ درصد انرژیالکتریکی تولیدی آن صرف مصارف داخلی می شود. به کارگیری راه اندازهای سرعت متغییر الکتریکیASD)با توجه بهافزایش راندمان، بهبود نرخ حرارتی را به همراه دارد. امروزهASDبدون هیچ محدودیتی برای تجهیزات کمکی نیروگاه حرارتی با توانهای بالا استفاده می شوند. . در این مقاله بهینه سازی مصرف انرژی از طریق جایگزینی سیستمASD با سیستم هیدرولیک کوپلینگ پمپ تغذیه آب بویلر برای نیروگاه حرارتی سهند بررسی می شود.