سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا صدرانیا –

چکیده:

محدودیت منابع انرژی و افزایش روزافزون مصرف آن، هزینههای بالای توسعه صنایع تولید کننده انرژی و آلودگی محیط زیست از جمله مسائلی هستند که کشورهای جهان را در آستانه چالشهای اساسی قرار داده اند. ضمن اینکه افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی در سالهای اخیر سهم بالایی از منابع مالی کشورهای مصرف کننده انرژی را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش بانک ۴ درصد رشد سالیانه دهمین کشور جهان ازنظر سرعت رشد مصرف انرژی بوده / جهانی کشور ما با ۵ است. باتوجه به اینکه بخش ساختمان با ۴۰ درصد سهم از کل مصرف انرژی کشور بیشترین سهم را از مصرف انرژی داشته است به عنوان یکی از بخشهای با پتانسیل بالا امکان تجدیدنظر ساختاری و الگوسازی به منظور مصرف بهینه انرژی را دارا میباشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی شاخص- های عمده مصرف انرژی ساختمان ضمن ارائه الگوهای تجربه شده در فرآیند کاهش مصرف انرژی در قالب استفاده بهینه از آب گرم مصارف بهداشتی با نصب شیرآلات و اتصالات جدید و با صرفه، نقش روشهای غیرمستقیم کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان مورد توجه قرار گیرد.