سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیتا باقری – کارشناس ارشد معماری و شهر سازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فریبرز مهدوی طباطبایی – کارشناس ارشد معماری و شهر سازی

چکیده:

اهمیت انرژی در پیشرفت روزافزون صنایع و اقتصاد کشورها به اندازه ای مورد توجه است که نیاز به صرفه جویی آنها در تمامی کشورهای دنیا بخصوص کشورهای رو به رشد جهان به گونه ای
خاص احساس شده است. اتلاف انرژی در کشور ما نیز به چشم می خورد و بر لزوم جلوگیری از هدر رفتن آن می افزاید طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری ٤٠ درصد انرژی بدلیل ٣٧ درصد از سهم کل انرژی / طراحی غیراصولی ساختمانها در ایران به هدر می رود که این رقم حدود ٢ کشور را به خود اختصاص می دهد.ر طرح ساخت ساختمانها، هوشمند با هدف کنترل انرژی و لزوم وجود سیستمهایی جهت کنترل دستگاههای مصرف کننده سوخت در ساختمانها ضروری تر از نصب تجهیزات تاسیساتی و مصرف کننده های سوختی بنظر می رسد. امروزه با استفاده از شیوه های مدرن ساختمان سازی و سیستمهایی چون intelligent Building System(I.B.S( راهبری در طراحی انرژی و محیط زیست، (LEED) Energy Managementtem(E.M.S) و ایده هایی چون ذخیره سازی حرارتی، رطوبت زدائی جذبی و سیستمهای کنترل در ساختمانهای سراسر دنیا قابل اجرا می باشند، هوشمند ساختن ساختمانها طرح و ایرادی است که در صورت ملی شدن آن و بکارگیری سیستم مدیریت هوشمند در ساختمانها، با صرفه جویی قابل محاسبه در مصرف انرژی، کاهش نیروی انسانی و خطاهای ناشی از عملکردها و افراد، کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات سیستمهای ساختمانی، افزایش بهره وری، خصوصًا در زمینه نیروی انسانی و افزایش سطح رفاه و ایجاد محیطی مناسب برای ساکنین ساختمانها و نهایتًا ساماندهی بحران اتلاف انرژی در کشور روبرو خواهیم شد.