سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – عضو هیئت علمی – مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمد صدیقی – عضو هیئت علمی – مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
روزبه اسمعیلی فر – دانشجو کارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در اکثر موتورخانههای کشور پمپها مانند مشعلها با شیوه ترموستاتیک کنترل میگردند، و فارغ از شرایط فیزیکی ساختمان، شرایط آب و هوایی، کارکرد مشعل، و نیاز واقعی ساختمان در تمام لحظات به صورت استاتیکی کنترل میگردند . هدف از انجام این پروژه، تحقیقات میدانی بر روی عملکرد پمپهای سیرکولاسیون موتورخانه میباشد . یکی از بخش های پروژه به مقایسه نمودار آب گرم مصرفی در موتورخانه سنتی و هوشمند می پردازد که نشان می دهد دمای آبگرم مصرفی در سیستم های کنترل هوشمند نوسانات دمایی خیلی کمی دارد و میتوان گفت دما در دمای ۴۷°cتثبیت شده و در محدوده آسایش ساکنین ساختمان است . کارکرد پمپ و مشعل نسبت به حالت ترموستاتیک خیلی کمتر شده است . از طرفی میانگین دمای آبگرم چرخشی خیلی کمتر از حالت ترموستاتیک خود است . بخش بعدی این پروژه به پیدا کردن نقطه بهینه کارکرد پمپ و مقدار صرفه جویی در این سیستم ها می پردازد که با توجه به آزمایشات صورت گرفته، نقطه بهینه پارامتر پمپ نقطه ۸ می باشد و مقدار صرفه جویی مصرف سوخت در نقطه بهینه نسبت به حالت ترموستاتیک %۳۹ بدست می آید که نسبت به سایر روش های صرفه جویی عدد قابل توجهای است