سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
قادر شیعیان –
امیر یعقوبی – کارشناس ،شرکت صنعت یاران انرژی فدک قدر

چکیده:
امروزه با مصرف سوخت های فسیلی ورشد سریع نیاز به انرژی سبب شده است که گاز های گلخانه ای چند برابر شوند بطوری که کشور های جهان تصمیم گرفتن که برای نجات زمین سعی در کاهش تولید این گازها بپردازند و قرار شد بعد از سال ۲۰۱۲ هر کشور در حال توسعه به مقدار تعیین شده تولید گاز کربن را کاهش ندهد در ازای آن مبلغ بالایی جریمه بدهد.متاسفانه در ایران بعلت مسائل دیگر کشور کمتر به این قرارداد توجه شده است؛ خوشبختانه صنعت برق بارویکرد جدی به این مسئله پرداخته است وحتی از شرکت های خصوصی هم یاری خواسته است. تولید برق علاوه بر نیروگاه های فسیلی با انرژی های تجدید پذیر هم قابل تولید است، که فناوری آن هنوز در کشور بومی نشده است.تولید همزمان برق وحرارت بهترین گزینه است که هم سوخت آن و هم تجهیزات وقطعاتش در کشور قابل تهیه است.