سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا خوشخو – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

وجو منبع غنی گاز طبیعی و تابش سریع خورشید از یک سو و آلودگی هوا و محیط زیست شهری از سوی دیگر مسءولین پژوهشگران و اهل فن را بر آن داشته تابا استفاده مناسب از منابع انرژی در دسترس و بهینه سازی مصرف آنها و با بهره گیری از روشهای تلفیقی ، بهترین حالت را برای کسب انرژی مورد نیاز با پایین ترین هزینه و آلودگی و سادهترین فن آوری در اختیار عموم قرار دهند. دراین مقاله سعی گردیده جایگاه و دورنمای انرژی به طور مجمل بیان شود و همچنین محاسبه انرژی با تلفیق انرژی خورشیدی و کاز طبیعی برای تامین گرمایش منازل استفاده گردد.