سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهران فریامنش –
ایمان پورطاهر –

چکیده:

انتقال حرارت زیاد از جداره های خارجی ساختمان و همچنین صرف ا نرژی زیاد برای جبران آن، در د ورانی که بشر با محدودیت منابع انرژی روبروست ما را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع پرداخته و برای کاهش تلفات از جداره ها چاره ای بیندیشیم . استفاده از عایق به منظور کاهش تلفات از جداره ها مناسب ترین انتخاب می باشد، اما آیا استفا ده از عایق با هر ضخامتی می تواند بازدهی مناسب را داشته باشد؟ در این پروژه سعی بر اینست که ابتدا ساختار عایق ها و همچنین عایق های قابل استفاده در ساختمان معرفی شوند، سپس ضخامت بهینه عایق برای تمامی جداره ها معرفی شود، انتخاب ضخامت بهینه عایق به پارامتر هایی از قبیل ضریب هدایت حرارتی دیوار، شرایط آب وهوایی منطقه مورد نظر، نوع تأسیسات مورد استفاده، هزینه انرژی و … بستگی دارد . برای این منظور نرم افزاری به زبان ویژوال بیسیک طراحی شده است که با در نظر گرفتن تمامی شرایط فوق ضخامت بهینه، درصد جبران سرمایه اولیه ناشی از کاهش ظرفیت تأسیسات و دوره بازگشت سرمایه را مشخص می کند . درپایان نیز یک پروژه عملی در چهار منطقه مختلف آب وهوایی به کمک نرم افزار فوق و نرم افزار کریر مورد ارزیابی قرار گرفته است .
امید آنـکه در آیـنده نـزدیـک در کـشور مـا، عایـق بندی ساخت ـمان از جمـلـه استـانداردهایی باشد که دست اندرکاران صنعت ساختمان ملزم به رعایت آن باشند