سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهیار داغبندان – دانشکده فنی دانشگاه گیلان
رامین رزاقی – دانشکده فنی دانشگاه گیلان
یاسمن موسوی – دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله یک مدل غیرخطی با بهره گیری از شبکه های عصبی GMDH و با استفاده از نتایج تجربی به منظور بهینه ساز ی مقدار مواد منعقد کننده مصرفی در تصفیه خانه بزرگ آب رشت ارائه شده است . به همین منظو ر سه روش جهت ایجاد ساختار شبکه های عصبیGMDH و همچنین روش های SVDو حل معادلات متعامد در تعیینضرایب چندجمله ایهای درجه دوم در بهینه سازی این نوع شبکه ها مقایسه شده است . همچنین در بررسی توانایی پیش بینی مدلهای ارائه شد ه, داده های عددی را به دو مجموعه از داده های آموزشی و آزمایشی تقسیم نموده, توسط داده های آمو زشی مدل را ایجاد کرده و با داده های آزمایشی دقت پیش بینی مدلها سنجیده شده است