سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد شادمان – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جدید – دانشیار پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله به بررسی سیستم تولید هوای فشرده شامل انوا ع کمپرسورها , جداسازها و خشک کن ها و همچنین بررسی میزان تولید هوای فشرده در یک بازه زمانی خاص و میزان زمان کارکرد هر یک از تجهیزات م ی پردازد . در بررسی سیستم های انتقال هوای فشرده , نقشه پنوماتیک کل کارخانه تهیه و بررسی گردید و مشکلات این سیستم جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی شناسایی شد . در بخش مصرف کننده ها نیز که شامل تجهی زات و ابزارآلات داخلی سالن ها می باشد , نشتی های موجود و راه کارهای مناسب ارائه گردیده است و در نهایت نیز با نصب کنتور هوای فشرده می توان میزان مصرف هر یک از سالن ها را مشخص نمود . انتظار می رود تا پس از اجرای دستورالعمل های ارائه شده ، کاهش مصرف هوای فشرده ت ا حدود ۰۱ % دور از دسترس نباشد .