سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن موحدیان عطار – رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
محمد بابااکبری ساری – کارشناس ارشد خاکشناسی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام

چکیده:

در حال حاضر بیش از ۴/۱ میلیون تن کود شیمیایی در کشور مصرف می شود ( جدول ۱) که شامل ۲/۴ میلیون تن کودهای نیتروژنه (۵۹ درصد ) ، ۰/۹ میلیون تن کودهای فسغاته (۲۳ درصد ) ، ۰/۳ میلیون تن کودهای پتاسه (۷ درصد ) و ۱۱ درصد سایر کودهای شیمیایی می باشدتلفات کودهای شیمیای به روش های مختلفی مانند تصعید، نیترات زدایی و آبشویی، باعث آلودگی آب های زیرزمینی و همچنین زیان اقتصادی می شود . آبشویی بین ۱۵ تا ۴۰ درصد، نیترات زدایی ۹ تا ۲۲ درصد و تصعید آمونیوم در خاک های آهکی بین ۱۰ تا ۷۰ درصد، هدرروی نیتروژن را
شامل می شود . در کشور ما نیز به دلیل ارزان بودن کودهای نیتروژنه و توانایی و سهولت تهیه آنها توسط کشاورزان، مصرف آنها بی رویه بوده و در نتیجه کودهای یارانه دار کارایی زراعی و درصد بازیافت ظاهری پایینی دارند