سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا توحیدی مقدم – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران وعض
علی ملک ثابت – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضو باشگاه پژوهشگر
مظفر شریفی – جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

چکیده:

نیتروژن و فسفر از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان هستند که نیتروژن به دلیل قابلیت تحرک زیاد، نیاز بالای گیاهان، همچنین بالا بودن احتمال آبشویی و متصاعد شدن و فسفر در نتیجه تثبیت شدن و غیر قابل جذب شدن از دسترس گیاهان خارج می شود از این رو تامین نیتروژن و فسفر مورد نیاز گیاه در زمان مناسب و به مقدار کافی سهم قابل توجهی در افزایش عملکرد گیاهان زراعی دارد از سوی دیگر زیانهای اقتصادی و زیست محیطی ناشی از کاربرد بی رویه کودهای نیتروژن و فسفر شیمیایی متخصصین زراعت، خاکشناسان و بوم شناسان را بر آن داشته است تا ضمن بررسی راه کارهای تامین نیتروژن و فسفر مورد نیاز گیاهان جایگزین مناسبتری برای کودهای شیمیایی بیابن د از این رو است که تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و محلول سازی فسفر توسط باکتریها بخش مهمی از
سیستمهای مبتنی بر کشاورزی پایدار محسوب میگردد ( ١و ٢ ) با توجه به گزارش هایی که در این زمینه در دسترس بود، تصمیم به اجرای آزمایش گرفته شد تا بتوان ضمن کاربرد کودهای بیولوژیک، مصرف کودهای شیمیایی را بهینه کرد.