سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید اجتماعی –
مهدی ایران نژاد – دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبر مهدیلو –
حسین زارعی –

چکیده:

با توجه به وضعیت بازار جهانی روی در سالهای اخیر، استحصال روی از باطله های معدنی معدن انگوران مورد توجه قرار گرفته است. کانی اصلی روی در این کانسنگ کانی اکسیده اسمیت زونیت میباشد که کانی های کلسیت و کوارتز به عنوان مهمترین کانی های گانگ، آن را همراهی می کنند. به منظور بررسی امکان جدایش اسمیت زونیت از گانگ های همراه با روش میکروفلوتاسیون اقدام به انتخاب مواد شیمیایی مناسب و تعیین شرایط بهینه گردید در این تحقیق اثر سولفید سدیم (Na2S) سدیم هگزامتافسفات (SH) و سیلیکات سدیم Na2SiO3 را برروی بازیابی فلوتاسیون اسمیتزونیت، کوارتز و کلسیت در استفاده از نمک آمینهای نوع اول به عنوان کلکتور، مورد بررسی قرار گرفته است. در شرایط بهینه بیشترین بازیابی اسمیت زونیت مربوط به نمک آمین نوع اول (آرمکC) است که در غلظت ۴۰۰ g/t از آن pH=11 و در حضور ۵۰۰ g/t سولفیدسدیم به عنوان عامل سولفیداسیون حاصل میشود. مقادیر بهینه بازداشت کننده ها ۱۲۵۰ g/t سدیم هگزامتافسفات به عنوان بازداشت کننده کلسیت و ۱۵۰۰ g/t سیلیکات سدیم به عنوان بازداشت کننده کوارتز تعیین گردید. تحت شرایط و مقادیر بهینه تعیین شده برای مواد شیمیایی، امکان بازیابی بیش از ۸۲ درصد از اسمیت زونیت امکان پذیر است