سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی جعفری نسب – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

امروزه نیاز به کم کردن بار ترافیکی موجود در یک ساحل و همچنین مقرون به صرفه بودن استفاده از کشتیهای کوچک یا لنجها نسبت به سایر وسایل حمل و نقل در سواحل، کاربرد این وسائل ار توجیه می نماید لیکن در مواردی لازم است در مجاورت و یا در محل رودخانه های طبیعی، کانال کشتیرانی احداق شده و حمل و نقل در آن در کانال صورت پذیرد. در طراحی کانال کشتیرانی پارامترهایی مثل عرض کف کانال، عمق جریان، شیب جانبی، شیب کف کانال ، ارتفاع آزاد و سرعت جریان باید مد نظر قرار گیرند. در این مطالعه با استفاده از ابزار بهینه سازی و با در نظر گرفتن ملاحظات طراحی و شرایط داده شده برای حرکت بی خطر کشتیها، مقطع کانال ذوزنقه ای جهت حداقل هزینه، با مدل غیر خطی بهینه می گردد. در بهینه سازی مدل غیر خطی مذکور از روش جهات امکان پذیر استفاده شده است. و برای دو طرح، مدل پیشنهادی اعمال گردیده و جواب قابل قبولی به دست آمده است.