سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه مازندران
بهیه جعفری بی بالان – کارشناس منآبع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
هادی نظرپور – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

در حال حاضر با افزایش روزافزون جمعیت و رشد صنعت در تهران، تقاضای آب بیش از عرضه آن بوده و بنآبراین می توان انتظار داشت که در آینده ای نزدیک، نیاز آب شرب تهران با کمبود مواجه شود. منآبع اصلی تامین کننده آب شرب تهران، سدهای کرج ، لار و لتیان می باشند که تدوین دستورالعمل بهینه بهره برداری از آنها و بهینه سازی آن در شرایط مختلف، ضروری به نظر می رسد. سیاست بهره برداری استاندارد، فرمان ساده ای برای رهاسازی میزان نیاز پایین دست می باشند که اگر مقدار آب برایتامین نیاز پایین دست کافی نباشد، مخزن سد خالی می گردد. این امر سبب ایجاد شکست های بزرگ و متوالی در تامین نیاز پایین دست می گردد. برای رفع این نقیصه و نیز متعادل نمودن کمبودها، منحنی های فرمان تدوین می گردند. منحنی فرمان شرح می دهد که چه مقدار ذخیره در اوقات مختلف سال باید در مخزن وجود داشته باشد تا آب مورد نیاز را همواره یا با حداقل کمبود بتوانیم تامین نماییم بهینه نمودن منحنی فرمان سبب می شود تا در هر شرایط بهترین روش بهره برداری انجام پذیرد. در این تحقیق بهینه سازی منحنی فرمان بهره برداری ازسدهای کرج، لار و لتیان به منظور تامین آب شرب تهران صورت گرفته است.