سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد جوادی – دانشجوی دکتری گروه مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
سعید وحیدی فر – کارشناس ارشد گروه مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا مه پیکر – دانشیار گروه مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا تیمورتاش – استادیار گروه مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله بر اساس معیار "کاهش تلفات – افزایش انرژی جنبشی درخروجی پره توربین"، منحنی بهبود یافته‌ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. جهت حل میدان جریان بین پره‌های توربین از کد عددی زمان پیمایشی بر اسـاس نـظریه دنـتون (نوع c) استفاده شده است. از ویژگیهای این طرح استفاده از روش حجم محدود و کاربرد آسان در بکارگیری روی هندسه‌های پیچیده است که به انتقال ‌دستگاه ‌مختصات نیازی ‌ندارد. بررسی میدان جریان در هندسه بهبود یافته نشان می‌دهد که تغییرات فشار سکون به عنوان معیار ارزیابی تلفات کاهش یافته و سرعت متوسط در خروجی افزایش داشته است. همچنین محل موج ضربه در داخل پره به سمت دهانه خروجی هدایت شده است.