سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود پسندیده فرد – استادیار گروه مکانکیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد جوادی – دانشجوی دکتری گروه مکانکیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بهینه سازی عملکرد شکلهای آئرودینامیکی نقش مهمی در کاربردهای مهندسی دارد. در این مقاله به چگونگی بکار گیری فن الگوریتمهای ژنتیک به همراه حل دو بعدی جریان لزج اطراف پره برای بهینه سازی عملکرد آن پرداخته می شود. برای تولید منحنی، از معادلات پروفیل NACA mpxx (ایرفویلهای ۴ رقمی) استفاده شده است. پارامترهای کنترل هندسه m (بیشترین انحنای خط متوسط ایرفویل) ، p (موقعیت بیشترین انحنا) xx (بیشترین ضخامت ایرفویل) با استفاده از الگوریتم ژنتیک تولید و با هدف ماکزیمم شدن مقدار لیفت به درگ بهینه شده آن. در این روند امکان استفاده از مدلهای مختلف تولید هندسه و توابع هدف گوناگون می باشد. نتایج بدست امده نشاندهنده توانایی این تکنیک در پدیده های سیالاتی پیچیده می باشد.