سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسدا… اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد فدایی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کر
عیسی سلاجقه – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مهار نیروهای زلزله و هیدرودینامیکی و کاهش اثرات تخریبی آنها بر موج شکنها و دیوار های ساحلی همواره مورد توجه محققین سازه های دریایی و ساحلی بوده است .بهینه سازی سازه های دریایی و از آنجمله دیوارها و موجشکنهای بتنی که معمولا دارای رفتار غیر خطی هستند و تحت تأثیر بارهای دینامیکی قرار دارند، به دلیل عظیم بودن این سازه ها سبب صرفه جویی در هزینه ها میگ ردد. ولی ماهیت دینامیکی این نیروها سبب افزایش هزینه های محاسباتی مسأله بهینه سازی چنین سازه هایی میگردد . لذا استفاده از روشهای تقریبی در سرعت بخشیدن به محاسبات مؤثر خواهد بود .در این مقاله از تئوری موجکها جهت تقریب پاسخ دینامیکی سازه استفاده می شود . ابتدا مروری بر موجکهای پیوسته کرده، سپس با استفاده از موجکهای گسسته منحنی شتاب نگاشت موج به تعدادی نقطه درفضای زمان – فرکانس تبدیل کرده، وپاسخ دینامیکی سازه در برابر این نقاط محاسبه می شود . سپس استفاده از معکوس تبدیل موجکی گسسته. پاسخ دینامیکی دقیق سازه ازروی پاسخ نقاط قبلی بدست می آید . در این روش بجای حل معادله دینامیکی سازه برای کل نقاط، پاسخ دینامیکی سازه به ازای تعداد نقاط محدودی محاسبه می شود. ابتکار باعث کاهش حجم زمان تحلیل به میزان قابل توجهی می شود.