سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد محمدی – گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – ایران
تهمینه جلالی – گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – ایران

چکیده:

با بکار گیری روشهای تفاضل متناهی ، دامنه زمان و چند قطبی چندگانه نانوجت تشکیل شده از پراکندگی نور توسط یک میکرواستوانه با شعاع و ضریب گذردهی مشخص را ندلسازی کرده و تاثیر خواص فیزیکی جسم (شکل و اندازه ی سطح مقطع و ضریب گذردهی ) را بررسی میکنیم . نشان داده میشود که با انتخاب مناسب این پارامترها میتوان نانوجت بهینه ی مورد نظر را تولید کرد.