سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی بحران آب
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
محسن تنهایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،
محسن ایراندوست – استادیاردانشگاه ازاداسلامی کرمان

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق کمینه نمودن فشار اضافی در نقاط مختلف یک شبکه آبرسانی است که با انجام این امر می توان مصرف کننده را تا حد امکان به شرایط مطلوب و استاندارد نزدیک کرد .کاهش میزان فشار اضافی در شبکه به نوبه خود منجربه کاهش میزان نشت و مصرف و کاهش تعداد حوادث شبکه و طولانی شدن زمان توالی آنها خواهد شد. از میان روشهای مختلف کاهش نشت، مدیریت فشار جز کاراترین و مقرون به صرفه ترین روشها می باشد .با توجه به رابطه مستقیم مصرف ونشت در شبکه با فشار آن، می توان با مدیریت فشار علاوه بر کنترل این دو مسئله میزان حوادث شبکه را به حداقل رساند .دراین تحقیق جهت مدیریت فشار از شیرهای فشارشکن بهره گرفته شد.در این تحقیق که شامل مطالعه موردی است با استفاده از مدل و برنامه اقدام به شبیه سازی شبکه و بدست آوردن فشار در گره های تقاضا شده است و نتایج با آمار برداشت میدانیمقایسه شده است. سپس با استفاده از شیر فشار شکن اقدام به بهینه کردن شبکه شده است.با توجه به نتایج به دست آمده میزان نشت در کل زمان روز در صورت قرار دادن شیر فشارشکن در شبکه، ۳۳ درصد کاهش می یابد.میزان نشت در شبکه در حالت وجود شیر فشار شکن در شبکه ۹۱۲,۱۲ لیتر بر ثانیه و در حالت عدم وجود شیر ۷۹۱,۲۶ لیتر بر ثانیه در شبانه روز به دست آمده است.