سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا حاتمی – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
عبدالامیر یاقوتی – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
کاظم زارع – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف اصلی شرکتهای برق، ارائه خدمات به مشترکین با کیفیت و قابلیت اطمینان مطلوب و حداقل هزینه می باشد. جایابی و تنظیم بهینه تجهیزات حفاظتی بیشترین تاثیر را در بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع می گذارند، بهمین دلیل اکثرشرکتهای توزیع برق با استفاده ازتجربیات عملی خود به تدوین استانداردهایی برای استفاده ا زتجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع پرداخته اند که اجرا انها ممکنست لزوما منتهی به جواب بهینه نشود. درکارهای انجام شده ، تجهیزات حفاظتی شبکه از لحاظ «نوع ، تعداد، مکان» برای مینیمم کردن اندیس (SAIFI) طراحی شده اند، اما این نوع اندیسها – اندیسهای متناظر با مشترکین – برای اندازه گیری و نحوه کاهش هزینه خروج مشترکین کارایی لازم را نداشته و مناسب نمی باشد.
در این مقاله روشی جدید برای جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی از نظر«نوع، تعداد، مکان» جهت بهبود شاخص قابلیت اطمینان و مینیمم کردن تابع هزینه (شامل هزینه خروج مشترکین و هزینه تجهیرات حفاظتی) با استفاده ازروش برنامه ریزی دینامیکی ارائه شده است. روش پیشنهادی روی یک شبکه توزیع واقعی، قسمتی از شبکه توزیعتهران، مورد آزمایش قرار گرفته است که نتایج حاکی از مطلوب بودن روش پیشنهادی است.