سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی اسکویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مرضیه نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

دراین مقاله، ساختار پیشرفته بلور دیودهای لیزری با ساختار AlxGa(1-x)AS با استفاده از نرم افزار شبیه سازی به بحث و بررسی گذاشته می شود.نتایج شبیه سازی پیشنهاد میکنندکه ضخامت لایه های پوشاننده ، ضرایب شکست پله ای، لایه ی محدود کننده ی حرکت الکترون و فضای جدا کننده ی p باید به مقادیر خاصی که مقادیر بهینه نام دارند، تغییر یابند، همچنین درصد Al تشکیل دهنده ی هر لایه نقش مهمی در ضریب شکست آن لایهدارد و با این روش می توان ضریب شکست موثر برای تعیین طول ناحیه ی نواری را تعیینکرد.