سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر مهدوی فر – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر

چکیده:

منابع در گریدهای محاسبا تی اقتصادی دارای قیمت هستند و کاربر باید هزینه اجرای کارهای خود را بپردازد . کاربر هنگام مراجعه به گرید، مهلت زمانی و بودجه مورد نظر خود را مشخص کرده و بهینه سازی هزینه یا زمان را درخواست می کند . الگوریتم های زمانبندی که استراتژی بهینه سازی هزینه یا زمان را اتخاذ می کنند، ممکن است منابع مالی و زمانی کاربر را بیهوده هدر بدهند . در این موارد کاربران به یک استراتژی نیاز دارند که بتواند به طور همزمان، هزینه و زمان را برای آنها مینیمم کند . در این مقاله، یک استراتژی جدید با نام بهینه سازی همزمان هزینه و زمان برای ا ستفاده در گریدهای محاسباتی اقتصادی مبتنی برمدل بازار کالا معرفی می گردد . کاربری که این استراتژی را انتخاب می کند، می تواند بهترین استفاده را از پول و زمان خود داشته باشد . برای این منظور دو الگوریتم مکاشفه ای جدید پیشنهاد می شود . الگوریتم های پیشنهادی با اس تفاده از جعبه ابزار GridSim شبیه سازی شده و کارایی های آنها مورد بررسی قرار گرفته است