سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم بهفرشاد – استادیار گروه مهندسی هوافضا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
فرزاد فرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزا

چکیده:

با توجه به قرار گرفتن ورودی هوا در بیرون از بدنه از موشکها و همچنین برخی از پرنده های بدون سرنشین، استفاده از مجرای ورودی هوا به شکل "S" ضرورت یافته و لذا باید کیفیت جریان هوا از ابتدای مجرای ورودی هوا تا مرحله تحویل دهی به موتور (که در درون بدنه واقع است) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق مقرر بوده است هندسه بهینه دهانه ورودی هوا با توجه به محدودیت های ابعادی یک پرنده بوسیله نرم افزار فلوئنت تعیین گردد. لذا سعی شده است شکل مناسب و کارآمد از بین شکلهای ممکن و متداول برای ورودی هوای "S" شکل بر اساس پارامترهای موثر در کارایی آن گزینش شود. در این تحقیق تولید شبکه محاسباتی به کمک نرم افزار گمبیت و تحلیل شبکه بوسیله نرم افزار فلوئنت در محدوده سرعتهای تراکم پذیر مختلف (M=0.6-0.8) انجام گرفته و نتایج بدست آمده نشان داده است که نوعی از دهانه ورودی که تقریبا بشکل بیضی است (تقریبا بشکل یک کلاه) در مقایسه با سایر دهانه هائی که دارای هندسه هائی بشکل دایره و مربع هستند دارای کارایی بیشتری می باشد. همچنین از متد محاسباتی فوق برای بدست آوردن هندسه بهینه از نظر طول، زاویه انحنا و ارتفاع خم در سرعتهای مختلف برای ورودی بیضوی شکل استفاده شده است. در این تحقیق برای اطمینان از صحت پیش بینی های روش محاسباتی بکار گرفته شده، از نتایج آزمایشگاهی تجربی برای مقایسه با نتایج عددی بصورت محدود استفاده شده است. لازم بذکر است که در مسیر طراحی مجرای ورودی هوای مورد نیاز برای وسیله پرنده، ابتدا از نتایج روش های عددی بهره گیری شده و پس از مقایسه نتایج اولیه و کسب اطمینان نسبی از صحت نتایج عددی بدست آمده، نسبت به ساخت مدل آزمایشگاهی برای انجام تست های مورد نیاز در محدوده وسیعتری اقدام خواهد شد.