سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید شاهمنصوری – کارشناسی ارشد صنایع، سرپرست ادارة تعمیرات بویلر نیروگاه حرارتی شازند

چکیده:

احتراق به عنوان یک فرآیند تبدیلی، نقش مهمی را در عرصة انرژی ایفا می کند به گونه ای که با کنترل آن در شرایط بهینه، می توان انرژی را به نحو مطلوب مدیریت کرد . فرآیند احتراق با استفاده از مواد اولیة سوخت و هوا، انرژی درونی سوخت را به انرژی حرارتی تبدیل می سازد و هرچه این فرآیند به سمت اید ه ال میل کند انرژی حاصل حداکثر خواهد بود، به عبارتی با مدیریت احتراق می توان انرژی را مدیریت کرد . دراین مقاله سعی شده با کنترل ورودیها، احتراق را بهینه و نتایج را با توجه به محصولات احتراق بررسی نمود. ورودیهای قابل کنترل در فرآیند احتراق هوا و سوخت بوده و خروجی ها جهت آنالیز محصولات احتراق می باشند که با راندمان و بررسی چگونگی فرآیند مرتبط می باشند . در این تحقیق با تغییر در شرایط ورودی، نتایج مختلف از لحاظ میزان مواد موجود در محصولات از جمله NOx ،CO2 ،CO و O2آنالیز و بهترین حالت به عنوان نقطه بهینه انتخاب گردید. تست های مذکور توسط دستگاه تست دود Testo مدل X150 در واحدهای نیروگاه انجام و نتایج مورد بررسی قرار گرفت.