سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی ناصری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

طراحی راه های میان دریاچه ای از جمله پیچیده ترین موارد طراحی برای مهندسین مشاور است. بخاطر تعدد پارامترهائی که در این مساله دخیل هستند، معمولا طراحان ترجیح می دهند، طراحی ارائه دهند که در طول سالهای بهره برداری از هیچ گاه صدمه ای به آن وارد نشود. بعبارت دیگر ارتفاع خاکریز جاده و تعداد کالورتها آنقدر زیاد است که آب هیچگاه از روی جاده عبور نمی کند. این فلسفه طراحی شاید برای راههای اصلی و حیاتی کشور درست باشد اما برای قسمت عمده اینگونه راه ها که از نوع فرعی یا روستایی می باشند، فوق العاده غیر اقتصادی و گران تمام میشود. در این تحقیق سعی شده با در نظر گرفتن اکثر پارامترهای موثر در طراحی و با اجازه دادن به ان جهت سرریز روی جاده و رساندن خسارت با آن ، بهینه ترین طرح هم از لحاظ هیدرولیکی و هم ازجنبه اقتصادی مشخص شود. مدل تهیه شده در مورد راه منطقه یپچکان عبور کننده از کنار دریاچه طشتک مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آنالیز تشان میدهد که استفاده از روش پیشنهادی در اینمورد باعث حدود ۱۴ درصد صرفه جویی در طول مدت عمر سازه و ۲۳ درصد در هزینه های اولیه می شود.