سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ، دانشگاه اما
عباس وفایی صفت – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ، دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

قطعات تولیدی به روش کشش عمیق دارای استفاده های فراوانی در صنعت می باشند. بلنک مورد نیاز جهت تولید قطعه باید دارای ماده کافی برای بدست آوردن قطعه نهایی باشد و همچنین با توجه به اعمال نیروی ورقگیر دارای اثر قابل توجهی در جریان فلز و در نتیجه دارای نقش مهمی در کیفیت و شکل قطعه تولیدی می باشد. هدف اصلی در این تحقیق ارایه روشی برای یافتن شکل بلنکورق مورد استفاده در فرآیند کشش عمیق به صورتی است که محصول نهایی دارای لبه یکسان و فاقد عیوب متداول مانند گوشه ای شدن و یا چروکیدگی باشد. در این تحقیق با استفاده از اصلاح متوالی بلنک با کمک نرم افزار شبیه سازی کشش عمیق تلاش شده روشی برای پیدا کردن شکل بلنک ارایه شود و درنهایت صحت روش با ارایه مثالی برای کشش عمیق قطعه استوانه ای بررسی شده است.