سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا حاجی پور – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گروه صنایع شهید همت – صنعت شهید موحد
علی داور – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا گروه صنایع شهید باکری – پژوهشکده شهید اسل
مهرزاد بهزادی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک پژوهشکده هوادریا

چکیده:

در این مقاله , با استفاده از منطق ژنتیک پوسته استوانه ای تقویت شده از نظر وزنی با قید فرکانس , بهینـه گردیـده اسـت . هدف , کمکردن وزن سازه تا حد ممکن با توجه به محدودیته ای موجود میباشد . محدودیتها شامل استفاده از مواد قابـل دسترس , فرکانس مجاز , استفاده از المانها و مقاطع استاندارد تقویت کننده ها ( ریب و استرینگر ) برای آنالیز سـازه توسـط نرمافزار تحلیلی است . در این راستا با استفاده از منطق ژنتیک و ایجاد بانک المان سازه ارزیابی و بهینه وزنی شده است .