سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید قریشی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
نیما میرزامحمد – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

امروزه سنگ زنی خزشی به عنوان روش مناسبی برای ماشینکاری پره های سوپرآلیاژی توربین گاز ،بکار گرفته شده و حجم براده برداری بالا با حصول صافی سطح خوب رافراهم می کند . در این مقاله با استفاده از روش آماری طراحی آزمایشات فرایند سنگ زنی خزشی پره های نازل توربین گاز که از جنسسوپرآلیاژ پایه کبالت می باشند ، بررسی شده و اثر پارامترهای سنگزنی مانند پیشروی ،عمق باربرداری وسرعت سنگ ،روی سلامت سطح تحلیل شده است . مدل رگرسیون صافی سطح برای سنگ زنی خزشی سوپرآلیاژهای پایه کبالت ارائه گردیده و در نهایت سلامت سطح حاصل از ماشینکاری بااندازه گیری صافی سطح و استفاده از میکروسکپ الکترونی بررسی گردیده است
همچنین با استفاده از تحیل آماری ، فرایند سنگ زنی خزشی برای حصول بهترین صافی سطح ، بیشترین نرخ براده برداری و حداقل سایش سنگ بهینه سازی شده است.