سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منوچهر اولیازاده – دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
محمدرضا بلورفروش – کارشناس ارشد فراوری مواد معدنی- دانشگاه یزد
خداکرم غریبی – عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله سعی شده است عوامل مؤثر بر لیچینگ کانه سیلیکاته روی به دو روش بهینه سازی و تعیین شوند. کانسنگ مورد مطالعه از بخش اکسیده معدن روی مهدی آباد یزد تهیه شد. درصد عیار روی آن ۷/۱ درصد و عیار سرب ۱/۸درصد بود. از جمله پارامترهای مؤثر بر فرآیند لیچینگ می توان، غلظت اسید، زمان واکنش، ابعاد ذرات، درصد جامد وpH محیط را نام برد که در این تحقیق این پارامترها ابتدا از روش آزمایشهای بطری غلتان بصورت مرحله به مرحله تعیین شدند. سپس با استفاده از طراحی آزمایشها و در نظر گرفتن تاثیر متقابل پارامترها متغیرها بهینه و نتایج دو روش با هم مقایسه شدند. در پایان آزمایشها مشخص شد که ابعاد بهینه ذرات حدود ۱۰۰ مش، درصد جامد بهنه ۲۰ درصد، غلظت ۱۰ درصد اسید و زمان بهینه برای واکنش یک ساعت می باشد. در این
حالت بازیابی فرآیند لیچینگ به ۷۵ درصد می رسد.