سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید جواد واعظ – انستیتو پاستور ایران، بخش پایلوت بیوتکنولوژی
عظیم اکبرزاده – انستیتو پاستور ایران، بخش پایلوت بیوتکنولوژی
داریوش نوروزیان – انستیتو پاستور ایران، بخش پایلوت بیوتکنولوژی
محمد مهدی اصلانی – انستیتو پاستور ایران، بخش میکروب شناسی

چکیده:

آنتی سرم های مونو والان و مونو اسپسیفیک ابزار بسیار ارزشمندی در تشخیص سرولوژیک عوامل عفونی در آزمایشگاه های شخیص طبی و تحقیقاتی و مطالعات اپیدمیولوژیک محسوب می گردد. (Debra 1980). تولید انبوده مجموعه کیت های کامل و دارای آنتی سرم های سریال مونو والان تشخیصی، نیازمند به کار گیری تجهیزات و امکانات وسیع آزمایشگاهی و کار پرسنلی بدون کوچکترین خطا می باشد. (Warren 1991). مجموعه باکتریهای اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک EPEC شامل ۱۳ عضو بوده و هر کدام عامل مهم به وجود آورنده ناراحتی های گوارشی در اطفال کشور ما محسوب می شوند. بدین منظور از تک تک سروتایپهای اعضای گروه EPEC واکسن تلقیحی تهیه و طبق جدول زمانی بهینه شده به خرگوش ها تزریق شد. سپس سرم ایمن حیوانات تهیه و طی مراحل چندگانه و بهینه شده Absorption از آنها آنتی سرم های مونو والان و مونو اسپسیفیک برای هر سروتایپ مکجزا در حجم وسیعی تولید گردید. (Orskov 1984). در سنجش میل واکنش فرآورده های تولید شده با آنتی ژنهای همولوگ در قالب تعیین تیتر آنتی سرم، تیتر بسیار خوب ۱/۳۲۰ در واکنش اسلاید آگلوتیناسیون به دست آمد. همچنین ارزیابی هر آنتی سرم با مجموعه آنتی ژنهای هترولوگ طبق جداول تعریف شده توسط آزمایشگاه های رفرانس سازمان بهداشت جهانی، عدم تمایل به واکنش در سویه های متقاطع را نشان داده که کامل بودن مراحل Absorptionرا نشان می دهد (Orskov 1984) از طرفی با استفاده از تکنیکهای تلفیقی و ابتکاری Patially purification که بسیار سریع و ارزان و با راندمان بالاتر از ۹۰% است در مقیاس وسیع به آنتی سرم هایی دست یافتیم که در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی از حداقل پروتئین های غیر اختصاصی همراه برخوردار بوده که علاوه بر تأمین کاربردهای قبلی ذکر شده، استفاده این آنتی سرم ها را در مطالعات ایمنوشیمی و ایمنوالکتروفورزی با کیفیت بسیار خوب امکان پذیر می سازد. (Weiguang 2002).