سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش تجربه های پژوهشی فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

باقر نیکوفر – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های دریایی
محمدحسین شجاعی فر – کارشناس ارشد مهندسی عمران- خاک و پی
امیر محمدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

چکیده:

معمولاً احداث تأسیسات آبی هزینه های بسیار سنگینی را به دنبال دارد، بهره وری مناسب از این سرمایه گذاری ها بدون پیش بینی یک روش نگهداری و بهره برداری کارآمد میسر نخواهد بود. در حقیقت کارآیی مورد انتظار از یک مجموعه تجهیزات نه فقط به انتخاب تجهیزات، بلکه به روش نگهداری، بهره برداری و تعمیرات تجهیزات وابسته است. روش تعمیرات پیشگیرانه (PM) یکی از سیستم های مناسب نگهداری و تعمیرات است که می تواند به نحو شایسته ای در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ای بهره برداری و نگهداری مؤثر باشد. استقرار سیستم PM در یک مجموعه تأسیسات آبی در افزایش عمر مفید تجهیزاتف تدوین دستورالعمل های بازرسی و نگهداری، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تکراری، کاهش حوادث، اتفاقات و خرابی های ناخواسته تأثیر زیادی داشته و می تواند بازوی کارآیی در تهیه گزارشات مدیریتی، ساماندهی و مکانیزاسیون تحلیل حوادث، ساماندهی و تقویت حسابداری صنعتی، افزایش ضریب ایمنی کارکنان، و مکانیزاسیون عملکرد افراد مسئول و پیمانکاران، صاحبان تأسیسات را یاری نماید. در این مقاله، گزارشی از نحوه و گام های استقرار سیستم تعمیرات PM در سد علویان مراغه تشریح و نتایج حاصل از آن بررسی شده است. رئوس این مقاله به شرح ذیل می باشد: – اهداف سیستم تعمیرات و نگهداری و تعریف فعالیت های پیشگیرانه PM – مراحل برنامه ریزی و استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری PM در خصوص سد علویان – سیکل گردش کاری فعالیت های تعمیر و نگهداری از سدها تحت برنامه رسیستم PM – ارزیابی و نتایج حاصل از استقرار سیستم PM در سد علویان.