سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید مفیدی شمیرانی – Ph.D., Ma.U.D., Ma.Arch., Sp./Energy

چکیده:

این مقاله خلاصه ای از مهمترین یافته های قابل اجرا از یک طرح پژوهشی می باشد، و هدف اصلی آن کمک به مسئولین مدارس در جهت مدیریت، نظارت و تقلیل مصرف انرژی است. روشهای بسیاری وجود دارد که مدیران بتواتند به این اهداف دست یابند: از آن جمله می توان از گزینه های گسترده ارتقاء آگاهی کارکنان و دانش آموزان در مورد آینده انرژی، و بهینه سازی وضعیت سامانه های گرمایشی و سرمایشی را بررسی نمود. آشنایی مدیران به روش های پیشنهادی در شناسائی طرق ممکن، می تواند هزینه جاری سوخت مصرفی را بطور وسیعی تقلیل دهد، و همزمان کمک شایانی به مدیریت مالی مدارس شود. این روش ها را می توان در چهار حیطه اصلی خلاصه نمود: تشخیص و سرمایه گذاری های موثر در جهت تقلیل مصرف، ارتقاء آگاهی به مسئله انرژی، نظارت بر مصرف سوخت و برق، و بهینه سازی و اداره سامانه های آسایش دهنده. با انطباق و به اجرا گذاردن این روش ها قادر خواهیم بود در مدارس بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تقلیل در مصرف انرژی بوجود آوریم، و درمیان مدت، اتقاء وضعیت اقتصادی همراه با ایجاد پایداری در محیط زیست را شاهد باشیم.