سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین دوست محمدی – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مریم صادق بیگی – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
قدرت الله آهنگ – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

معدنکاری ، استخراج و جمع آوری مواد اولیه معدنی به طور اقتصادی و تحویل این مواد مصف کننده یا بخش صنعت است. اساس معدنکاری بر مبنای حفاری بنا شده و اطلاع از پارامترهای مربوط به حفاری برای هر معدنکار و متخصص مربوطه، ضروری است . عمدتا حفاری در معادن سنگکارخانه های تولید سیمان به منظور حفر چالهای انفجاری صورت می گیرد تا به کمک انفجار بتوان سنگها را در اندازه ابعاد مورد نیاز کارخانه خرد کرده ، تولید معدن و عمر ماشین آلات معدنی را افزایش داده و در نتیجه هزینه های سرویس و نگهداری انها را کم کرد.
در اینمقاله پارامترهای چالزنی و آتشباری در معادن سنگ آهک سیمان تهران شمال، سیمان ابیک و سیمان مازندران با یکدیگر و بامقادیر به دست آمده از روابط تئوری و تجربی، مقایسه و مقادیر بهینه انهامعرفی شده اند. با استفاده از نتایج این مقایسه و مشاهدات صورت گرفته درمحل معدن، معایب و مشکلات موجود معرفی شده است. در نهایت مشخص شده که معادن سنگ آهک سیمان تهران و سیمان مازندران دارای الگوی منظمتر و موثرتری نسبت به معادن سنگ آهک سیمان آبیک و سیمان شمال می باشند.