سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه مخابرات نوری ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
سمیرا فارسی نژاد – گروه مخابرات نوری ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
لیلا چهره قانی انزابی – گروه مخابرات نوری ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

برای ساخت توری های گام بلند (LPG درتارهای بلور فوتونی (PCF) ودست یابی به بهترین پاسخ لازم است نخست پارامترهای (PCF) بهینه سازی شوند دراین مقاله با استفاده ازروش نیمه تحلیلی ضریب موثر برداری بهینه درناحیه تک مدی مقدار بهینه پارامترهای (PCF) محاسبه شده اند .