سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن همتی چگنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان
کامران نظری – استادیار سازمان انرژی اتمی ایران
عباس سام – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید ایروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زاهدان

چکیده:

دراین تحقیق استخراج انتخابی اورانیوم توسط استخراج کننده آلامین – ۳۳۶ درمحلول اسید سولفوریک حاوی توریم بررسی شد و مقادیر بهینه پارامترهای موثر در این فرایند تعیین گردید. مهمترین این پارامترها شامل غلظت استخراج کننده آلامین – ۳۳۶ در حدود ۴% در کروزین به عنوان رقیق کننده ودر دمای آزمایشگاه در حدود ۲۳درجه سانتی گراد با تعداد دور همزن ۲۴۰ rpm به مدت ۳ دقیقه زمان اختلاط، بدون حضور اصلاح کننده در PH=1/5-2 می باشد.
با رسم منحنی ایزوترم استخراج اورانیوم تحت شرایط بالا و رسم منحنی مک کیب تایلی تعداد مراحل استخراج، یک مرحله با نسبت آبی به آلی یک به یک تشخیص داد ه شد که با توجه به عیار اولیه اورانیوم در محلول، ۴۷۰/۲۵ ppm قابل توجیه می باشد. درصد استخراج نهایی اورانیوم در حدود ۹۸/۹۳% و درصد استخراج توریم در حدود ۷/۵۸% بدست آمد که برای جداسازی این دو عنصر قابل قبول می باشد.