سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد جوادی داشکسن – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
فرشته حاجی اسماعیل بیگی – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
حسین رزاقی – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
محمد مهدی زاده – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

در این مقاله قابلیت به کارگیری سرامیک Nd:YAG در ساختار سامانه ی صفحه نازک ، با ارایه یک الگوی عددی در مد پیوسته بررسی میشود . توزیع دمایی داخل محیط بهره ، اثرات جمعیت گرمایی ترازهای لیزری و خاموشی غلظت در این الگوی در نظر گرفته شده است . تعیین و بهینه سازی پارامترهای طراحی لیزر سرامیک صفحه نازک نظیر ضخامت صفحه ، تراگسیل آینه خروجی و غلظت یونهای فعال Nd+3 با استفاده از این الگو انجام میکیرد .