سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالمطلب حاجتی – کارشناس ارشد مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی، سازمان انرژی اتمی ایران
احمد خدادادی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، گروه فرآوری مواد معدنی
سیدمحمدجواد کلینی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، گروه فرآوری مواد معدنی

چکیده:

در اکثر مواقع، بخشی اعظمی از کانسنگهای استخراج شده معادن بدلیل تاثیر عوامل طبیعی، بشدت اکسید می شوند و مقادیر قابل توجهی از ذخایر با مشکلات خاص فرآوری روبرو می گردند. اکسیداسیون شدید کانسنگها قادر است با افزایش نرخ خردایش، نرخ تولید نرمه، اتلاف فلز به بخش باطله و کاهش نرخ بازیابی و عیار فلز، مشکلات عدیده ای در فرآیندهای فرآوری از جمله فلوتاسیون ایجاد نماید. با افزایش حلالیت کانیهای اکسیدی و شرایط هیدروفیلی شدید سطح ذرات بهمراه ورود کاتیونهای فلزی در محلول، بطور قابل توجهی میزان آبرانی سطح ذرات و میزان چسبندگی آنها به حبابها کاهش می یابد. در این شرایط پر عیار سازی کانیهای مورد نظر با روشهای معمول فلوتاسیون بسیار مشکل میگردد. در این تحقیق تستهای مختلف فلوتاسیون بر روی کانسنگهای اکسید سرب و روی دپوی باطله معدن گوشفیل، حاوی کانیهای اصلی سروزیت، گالن، اسمیت زونیت، اسفالریت و کانیهای اکسید آهن با عیارهای سرب ۳/۴% ، روی۷/۵% و آهن ١٣ % ، بکمک مواد شیمیایی کی لیت ساز اکسین و دیتیزون ( بدون ایجاد سولفیداسیون سطحی) انجامگردید. با بهینه سازی پارامترها و ارزیابی نتایج بکمک طراحی آزمایش تاگوچی و،RSM اکسین انتخابی تر از دیتیزون انتخاب بدست آمد. در شرایط بهینه پارامترها، عیار سرب، روی و آهن بترتیب ۲/۷۷% ، ۱۵/۵۵% و ۳/۵۱% و بازیابی آنها به ۷/۷۵% ، ۴۰/۱۲% و ۱۰/۱۱% بدست آمد.