سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داوود کریمی – دانشجوی کارشناسی ، شرکت فراکوش سپاهان
احسان ایمانیان – محقق ارشد هستة طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفتة تولید، دانشگاه صنعتی اصف

چکیده:

در این مقاله ماشینکاری فولادهای سخت مورد مطالعه قرار گرفته است . تراشکاری قطعات سخت شده تا بالای ۴۵ HRC به عنوان فرآیند جایگزین مناسب و مقرون به صرفه برای سنگ زنی پیشنهاد شده است . سرعت برشی، نرخ پیشروی، سختی قطعه کار، وعمق برش به عنوان متغیرهای ماشینکاری ( پارامترهای مؤثر ) و صافی سـطح، نیـروی برآینـد ماشـینکاری و دمـا بـه عنـوان متغیرهـای وابـسته ( پارامترهای متأثر ) در نظر گرفته شده اند . روش تحلیل ANOVA برای بررسی تأثیر متغیرهای ماشینکاری و تعامل بین آنها در نظر گرفته شده و از تحلیل رگرسیون برای بدست آوردن معادله حاکم بر رابطه پارامترها استفاده شده است همچنین تحلیل نسبت S / N که مقادیر بهینه را بدست می دهد در این تحقیق بکار گرفته شده است . در نهایت پارامترهای مناسب بـرای ماشـینکاری فـولاد سـخت شـدة Ck45بدست آمد .