سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان ایمانیان – محقق ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ش
فاطمه رفیعی – محقق ارشد شیمی
اشکان گرجی زاده – دانشجوی کارشناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این تحقیق به بهینه سازی پارامترهای موثر بر سرعت خوردگی و کیفیت سطح در فرایند ماشینکاری ژله ا ی والکتروژل آلیاژ آلومینیوم ١٠٢٥ پرداخته شده اس ت. جهت انجام ماشینکاری ژله ا ی از ماده ژل ساز کربوکسی متیل سلولزاستات سدیم CMC استفاده شد . اچ مناسب انتخاب و با CMC ترکیب شد تا اچنت ژله ای به دست آید اثر متغیرهای مستقل فرآیند شامل نوع اچنت، غلظت اچنت و زمان موثر ماشینکاری بر سرعت خوردگی و صافی سطح مور د مطالعه قرار گرفته و در نهایت جهت ماشینکاری ژله ای این آلیاژ در شرایط بهینه استفاده از اچنت های ژله ای بازی با سرعت خوردگی مناسب و صافی سطح مطلوب پیشنهاد شد اما در این روش قدرت اچنت بهدلیل ترکیب با ماده ژل ساز کاهش می یابد و در نتیجه سرعت باربرداری کم می شود به منظور افزایش سرعت باربرداری از ماشین کاری به روش الکتروژل استفاده شد دراین فرایند یک ورق فلزی به عنوان کاتد در طرف دیگر ژل قرار می گیرد تا با برقراری ولتاژ ضعیفی بین آند و کاتد علاوه بر باربرداری شیمیایی باربرداری الکتریکی نیز صورت پذیرد.