سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد , دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدحسین پایدار – استادیار بخش مهندسی مواد , دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدمحسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد , دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

درتحقیق حاضر , خواص قطعات مسی ساخته شده به روش متالورژی پودر با استفاده از دو روش زینترینگ متداول و زینتر – فورجینگ مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور , ابتدا پودر مس در دمای محیط تحت بار محوری فشرده شده , سپس جهت افزایش استحکام اولیه , نمونه های خام در دماها و زمانهای مختلف تحت عملیات پیش زینتر قرار گرفتند . به منظور بهینه سازی پارامترهای موثر در عملیات زینتر – فورجینگ , نمونه های مسی پیش زینتر شده در دماها و زمانهای مختلف تحت تنشهای فشاری متفاوت قرار گرفته و در ادامه خصوصیاتی نظیر چگالی درصد تخلخل , اندازه تخلخلها و ریزسختی آنها مورد بررسی قرار گرفت .
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اعمال فشار در محدوده ۱۰۰-۱۵۰مگاپاسکال , دما۵۵۰-۶۰۰ درجه سانتی گراد و زمان ۶-۳ ساعت , شرایط بهینه جهت انجام عملیات زینتر – فورجینگ نمونه های مسی بوده و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها را نسبت به نمونه هایی که فقط تحت عملیات زینترینگ متداول قرار گرفته و چگال شده اند، به طور محسوسی ارتقاء می دهد .