سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد شهپر – مجتمع پتروشیمی تبریز
حیدر رنجبر –
فردین سید نجفی –
ابوالفضل شناور –

چکیده:

به منظور تولید پودر خشک عمل انعقاد برای فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی لازم می باشد. لاتکس g-ABS توسط اسیدها و یا نمکهامنعقد شده و ذرات با اندازه مطلوب از محیط کلوئیدی پایدار بازیافت می شود. در کار حاضر با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی اثر پارامترهای موثر در فرایند انعقاد یعنی دور همزن ، غلظت اسید ، دما ، نسبت اسید به لاتکس و زمان ماند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه برای تولید حداقل ذرات ریز کمتر از ۱۰۰ میکرون بدست آمد. از تحلیل نتایج مشخص گردید که موثرترین پارامترهای دخیل در انعقاد g-ABS با استفاده از اسید سولفورو به تربیت الویت ۱- دور همزن ۲- غلظت اسید ۳- دما -۴ نسبت وزنی اسید به لاتکس ۵- زمان ماند می باشد.. بر اساس این الویت ها و اطلاعات آزمایشگاهی مربوط به اندازه ذرات، رابطه ی ریاضی با استفاده از نرم افزار Datafit برای پیش بینی ذرات ریز کمتر از ۱۰۰ میکرون بدست آمد که این مدل قادر است اثر پارامترهای موثر در انعقاد را در اندازه ذرات ریز کمتر از ۱۰۰ میکرون پیش بینی نماید.