سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فروزان نوبهار –
حمید توکلی پور –
محمد آرمین –

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از مهمترین محصولات کشاورزی استان خراسان به شمار میرود که بدلیل ویژگیهای فیزیولوژیکی از ضایعات بالایی در عملیات پس از برداشت و به خصوص طی حمل و نقل و انبارمانی برخوردار میباشد و در برخی گزارشها به رقم بیش از ۳۵ درصد نیز اشاره شده است.یکی از روشهای کاهش ضایعاتو افزایش مدت ماندگاری این محصول پر ارزش ، فرایندهای خشک کردن و بسته بندی است و بدین منظور پودر گوجه فرنگی از طریق خشک کردن اسلایس گوجه فرنگی به دو روش سنتی و آزمایشگاهی و آسیاب محصول خشک شده، تولید گردید . محصول آبزدایی شده به دلیل داشتن میزان فعالیت آبی کمتر، مدتماندگاری طولانیتری دارد و آسیب های آن در طی حمل و نقل نیز کمتر است. این بررسی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت ، تیمارهای مورد بررسی روش خشک کردن سنتی در آفتاب و خشک کردن آزمایشگاهی در خشک کن سینی دار در دو دمای ۶۰oC و ۷۰oC انجام و پس از آسیاب تا اندازه ذرات ۰٫۰۰۰۲ میلیمتر برخی از خصوصیات فیزیکی پودر حاصل از قبیل مقدار رطوبت ، اسیدیته ، دانسیته توده آزاد و فشرده و جذب نوریاندازه گیری شد . نتایج این بررسی نشان داد که از نظر مقدار رطوبت ، جذب نوری ، اسیدیته ، دانسیته توده آزاد و فشرده در روش خشک کردن آزمایشگاهی دردمای ۷۰oC نسبت به روش سنتی و خشک کردن آزمایشگاهی در دمای ۶۰oC پودر گوجه فرنگی بهتری بدست آمده است