سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالله سمیعی – کارشناسی ارشد فراوری مواد معدتی دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه تربیت م
احمد خدادادی – استادیار مهندسی محیط زیست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمود عبداللهی – دانشیار گروه فراوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مد

چکیده:

سیانید علیرغم خطرناک بودن ، یکی ازمهمترین موادشیمیایی است که در استخراج طلا و نقره از پالپ مورد نظر انها مورد استفاده قرار می گیرد. روش جذب وبازیافت سیانید بخاطر گران قیمت بودن واستفاه مجدد آن از مهمترین روشها در خنثی سازی سیانید میباشد. هدف کلی از این تحقیق، بررسی جذب سیانید و امکان بازیافت آن بوسیله همین روش از پساب کارخانه فراوری طلای آقدره تکاپ بر روی کربن فعال صنعتی که درکارخانه برای جذب کمپلسکهای طلا به کار میرود، می باشد. مقدار کربن فعال، pH محلول ، زمان جذب، ابعاد ودانه بندی کربن فعال، دما محلول افزودن کاتالیزور از پارامترهای مهم برای فرایند جذب می باشد. آزمایشات در سه بخش از کربن فعال برای ابعاد (۱۰۰۰-۵۰۰)، (۱۵۰-۱۰۰) و (۲۵۰-۲۱۲) میکرون انجام گرفت. مقادیر بهینه بدست آمده برای فرایند جذب برای ابعاد (۱۰۰۰-۵۰۰) میکرون در ۱۲= pH ، زمان ۳۵ دقیقه، (gr/l)34 کربن فعال، دمای کمتر از۰c 27و میزان جذب ۷۴ درصد و برای ابعاد (۱۵۰-۱۰۰) و (۲۵۰-۲۱۲) میکرون در ۱۱/۵ = pH،زمان ۳۵ دقیقه ، با مقدار (gr/l)32 دمای کمتر از ۰c 27 و میزان جذب به ترتیب ۸۴/۶ و ۸۱/۵ درصد حاصل شد. افزودن سولفات مس باعث افزایش درصد سیانید بر روی کربن فعال می شود. نمونه با ابعاد (۱۰۰۰-۵۰۰) میکرون بیشتر از مدل فرندلیچ با (R2=0.9821) ، ابعاد (۱۵۰-۱۰۰) میکرون با (R2=0.9922) و (۲۵۰-۲۱۲) با (R2=0.9701) بیشتر از مدل لانگ مایر پیروی می کنند.