سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

وحید برقعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین موسوی – استادیار دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله از روش تندترین کاهش مقید جهت بهینه سازی پارامترهای نورد برای حصول به نیروی نورد کمینه استفاده شده است. چهار پارامتر موثر در نورد جهت کاهش یک تابع هزینه که همان نیروی نورد می باشد همراه با ده قید مدل سازی شده اند. در پایان با استفاده از روش طراحی تعاملی تاثیر قیود و تغییرات در متغیرهای طراحی و حساسیت تابع هزینه نسبت به آنها مورد بررسی قرار گرفته است.