سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر دشتی –
سیدمحمدمهدی میزان عدل –

چکیده:

در این مقاله استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی پارامترهای مو ’ ثر بر عملکرد یاتاقان چهار لب ارائه شده است . ناپایداری در یاتاقانهای گازی به علت پایین بودن لزجت روانکار باعث بروز مشکلاتی در کاربردهای عملی آن می شود . لذا بررسی پایداری و همچنین استفاده بهینه انرژی از مهمترین جنبه های طراحی این یاتاقان ها می باشد . بدین منظور پایداری و افت انرژی یک یاتاقان چهار لب گازی تحت تاثیر پارامترهایی , از قبیل ۲ عددی تراکم پذیری، پریلود ، ابعاد ، زوایای انحراف و نصب مورد مطالعه قرار گرفته است و مقادیر بهینه این پارامترها به کمک الگوریتم ژنتیک , جهت پایداری بیشینه و کمینه افت انرژی محاسبه شده اند . برای بهینه کردن این دو مشخصه به روش الگوریتم ژنتیک بایستی تابع هدف هر مشخصه را بدست آورد . توابع هدف می بایست دو مشخصه فوق را برحسب پارامترهای ذکر شده بیان کنند با مشخص شدن توابع فوق، الگوریتم، مقادیر پارامترهای عددی تراکم پذیری ، پریلود، ابعاد، زوایای نصب و انحراف را برای بیشینه کردن پایداری و کمینه کردن افت انرژی محاسبه می کند . نتایج به دست آمده در این مطالعه با نتایج گزارش شده قبلی هم خوانی خوبی دارند و نتایج حاکی از پتانسیل خوب الگوریتم ژنتیک , جهت طراحی بهینه یاتاقان ها می باشد